رام تبلت چینی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کارآموزی حسابداری شرکت برق

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 100 صفحه

مقدمه

فصل اول: تعاريف و اصطلاحات

هدف تهيه گزارش

استفاده کنندگان از اين گزارش

محاسن

معايب

تعاريف و اصطلاحات

فصل دوم: حسابداری دولتي

تعريف حسابداري دولتي

تفاوتهاي سيستم حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني

تعريف مبناي حسابداري

انواع مباني حسابداري

مبناي حسابداري مورد استفاده در سيستم حسابداري دولتي ايران

سازمان مالي دستگاههاي دولتي

مقاصد و اهداف سازمان مالي دستگاههاي دولتي

کنترل و ارزيابي برنامه هاي مصوب

کنترلهاي مالي در سازمانهاي دولتي

خصوصيات سيستم کنترلهاي مالي

اصول و موازين حسابداري

اصول و موازين مخصوص حسابداري دولتي

حسابداري بودجه اي

تقدم روش حسابداري تعهدي در ثبت اقلام هزينه

تامين اعتبار و ايجاد تعهد

نبودن حسابداري سود و زيان

نبودن حسابهاي سرمايه

تقدم مقررات و قوانين

اصل تفکيک اقلام ثابت

طبقه بندي حسابهاي موسسات دولتي

طبقه بندي حسابهاي ترازنامه سازمانهاي دولتي

حسابداري بودجه اي

حسابهاي سرمايه اي

دارائي جاري

دارائي - بغير از دارائي ثابت

ماليات دريافتني - جاري و معوق

بدهيهاي ساير حسابهاي دولتي

بدهيهاي ساير سازمانهاي دولتي

سرمايه گذاريها

دارائي ثابت

روشهاي مهم تحصيل دارايي ثابت

اعياني غير از ساختمان

ساير اقلام بدهکار

پيش بيني درآمد

ذخيره پيش بيني شده براي استهلاک اوراق قرضه

اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)

بدهيهاي جاري

بدهيها - بغير از بدهيهاي طويل المدت

اسناد هزينه پرداختني

ساير اسناد پرداختني

طلب پيمانکاران

بدهي به ساير سازمانهاي دولتي

وجوه پرداختني بابت حقوق بازنشستگان

حقوق پرداختني

بهره پرداختني

موجودي حسابهاي وجوه اماني

مازاد

درآمد

هزينه

طبقه بندي بر حسب رشته هاي فعاليت

طبقه بندي بر حسب ماهيت مخارج

طبقه بندي بر حسب مواد هزينه

طبقه بندي بر حسب نوع برنامه ها، واحدهاي سازماني، ماهيت و مواد هزينه

طبقه بندي هزينه ها در سازمانهاي دولتي

شماره گذاري حسابها در موسسات دولتي

سيستم اطلاعاتي مالي

اجزاي سيستم مالي

نيروي انساني

رئيس حسابداري

حسابدار

کمک حسابدار

مدير انبار

فرم

ويژگيهاي انواع فرمهاي مورد استفاده

انواع فرمها

فرم رسيد صندوق

فرم ورود کالا به انبار

سند حسابداري

کدگذاري حسابها

دستورالعمل آماده سازي اطلاعات مالي براي استقرار سيستم حسابداري

مراحل ثبت اسناد هزينه در اداره برق شهرستان مشهد

فصل سوم: اهداف کلي اداره حسابداري درآمد و مشترکين

مقدمه

نقش نظارتي از طريق برقراري سيستمهاي کنترل داخلي

ايجاد هماهنگي و انسجام در عمليات

هزينه هاي افزايش قدرت

تجاوز از قدرت قراردادي

شرح وظايف و چارتهاي سازماني موجود در دايره حسابداري در آمد و مشترکين

هزينه هاي متفرقه

شرح وظائف پست هاي سازماني اداره حسابداري درآمد و مشترکين

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

فصل چهارم: مطالعات مقدماتي طرح

فرآيند عمليات اداري و مالي اداره خدمات مشترکين برق

اعلام هزينه و محاسبه هزينه هاي برقراري انشعاب برق

تبديل نام مشترک

تفکيک و تقليل آمپراژ

اصلاح سرويس کنتور و ساير لوازم اندازه گيري

تغيير مکان داخلي کنتور

لغو سابقه صاحب امتياز کنتور

طرق مختلف واگذاري انشعاب برق از شبکه

شرايط

شماره شناسائي مشترک

دوره مالي در سسيتم حسابداري متحدالشکل شرکتهاي برق

مبناي حسابداري شرکت توزيع نيروي برق

نحوه کدينگ حسابها و کاربرد هر يک از حسابها در سيستم حسابداري متحدالشکل:

شماره دستور کار استفاده از کدهاي مربوطه

کد شرح رديف هاي اسناد حسابداري درآمد و مشترکين

مثال تشريحي

فصل پنجم: خلاصه يافته

برخي مشکلات و تنگناهاي موجود

منابع و مآخذ

کارآموزی حسابداری شرکت برق
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط