رام تبلت چینی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختارسازمانی شرکت شهاب خودرو

مهشید باباپور 1394/05/24 دسته بندی : گزارش کارآموزی 1
تعداد صفحات : 90 صفحه

مقدمه

فصل اول (ادبيات موضوع)تجزيه و تحليل و طراحی ساختار سازمانی

مفاهيم و اصطلاحات سازمان

 روابط سازمانی

ترکيب سازمانی (نمودار سازمانی)

سطوح سازمانی

واحدهای صف وستاد

تفويض اختيار

تشکيلات سازمانی

وظيفه (شغل)

مسئوليت

اختيار

مقام

واحد تشکيلات و روش ها

وظايف واحد تشکيلات وروش ها

هدفهای واحد تشکيلات و روش ها

ساختار سازمانی

اجزای اصلی ساختار سازمانی

نمودار سازمانی

تعريف

ارکان اصلی نمودار

نکات مهم در تهيه نمودار سازمانی

راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمايش می دهد

سازمان هايي که مي توان برای آنها طراحی ساختار نمود

نشانه های ضعف ساختار سازمانی

مراحل سازماندهی رسمی (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)

تقسيم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسيم بندی افقی)

برقراری روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندی عمودی)

مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی

تعيين پست سازمانی کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)

تعريف کار

تعريف وظيفه

تعريف شغل

تعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغل

نتايج تجزيه و تحليل مشاغل

کاربردهاي تجزيه و تحليل شغل

مراحل تجزيه وتحليل شغل

روشهاي جمع آوري اطلاعات

روش مشاهده

روش مصاحبه

روش پرسشنامه

روش تلفيقي

روش نشست متخصصان

روش استفاده ازسوابق گذشته

تعريف طراحي شغل

عوامل موثر بر طراحي شغل

هويت وظايف

تهيه و تدوين شرح شغل

تعريف شرح شغل

تعيين شرايط احراز شغل

عوامل تشکيل دهنده ي شرايط احراز شغل

مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل

ارزيابي و طبقه بندي مشاغل

تعريف طبقه بندي مشاغل

فوايد و کاربرد هاي طبقه بندي مشاغل

روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغل

روش درجه بندي

روش امتيازي

روش طبقه بندي

روش مقايسه عوامل

روش شخص و شغل

فصل دوم (معرفي مکان کار آموزي) شرکت شهاب خودرو (سهامي عام)

تاريخچه

موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه

انواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـه

ارکـان اصلـي شرکت

روزنامه کثيرالانتشـار شرکت

منابع و امکانات در اختيار شرکت

نقشه و کروکي جانمايـي Layout

تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال

وضعيت سيستمهای اطلاعاتی و مديريتی مورد استفاده شرکت

برنامه های آتی جهت استقرار سيستمهای نوين مديريت

خلاصه برنامه استراتژيک، چشم انداز، ماموريت و ارزشهای سازمانی شرکت

آرمانvision

بيانيه چشم انداز vision statement

بيانيه ماموريت mission statement

شعارMotto

ارزشهای محوری سازمانی Value & Belives

اهداف بلند مدت کيفی (سطح سازمان) طی برنامه ساله راهبردی

اهداف بلند مدت کمی (سطح سازمان) طی برنامه ساله راهبردی

بررسی عوامل محيطی بر اساس مدلPEST

فرآيندهای پشتيبانی بر اساس زنجيره ارزش پورتر(porter chain value)

تجزيه و تحليل رقابت CPM

راهبردهای کلان (اصلی) شرکت شهاب خودرو

 اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليد

ارتقاء کيفيت

فعاليتهای شرکت درطول سال در جهت استقرار نظام کيفيت

ساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولات

تعميرات و نگهداری

فعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـي

فعاليتهاي مهندسي

اطلاعات نيروي انسانـي

سياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انساني

ترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدام

فصل سوم شناخت وضعيت سيستم موجود

معرفی واحد مربوطه (واحد سيستم ها و روشها)

فعاليتهای بخش تشکيلات و روشها

فعاليتهای انجام شده در شرکت

معرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات

فاز اول پروژه (تعريف مشاغل واحد تزئينات)

مطالعه اوليه

تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات

طرح موضوع با مديريت سازمان

اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد

طراحي فرم شناخت مشاغل

تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني

مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران

تدوين شرح وظايف شغلها

فاز دوم پروژه (طراحي ساختار سازماني)

فصل چهارم تجزيه و تحليل سيستم مطرح شده

مبنای سازماندهی

سازماندهی بر مبنای نوع وظيفه

ويژگيهای اين نوع ساختار

ويژگيهای محتوايي

چگونگی فعاليت سيستمهای درون سازمانی

نقاط قوت اين نوع ساختار

نقاط ضعف

سازمان بر مبنای نوع محصول

ويژگيهای اين نوع ساختار

سازمان بر مبنای منطقه عمليات (جغرافيايي)

ويژگيهای اين نوع ساختار

سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب

ويژگيهای اين نوع ساختار

سازمان بر مبنای ساخت ويژه کار موقت (ادهوکراسی)

ويژگيهای اين نوع ساختار

سازمان بر مبنای ساخت ماتريسی

انواع ساختار ماتريسی (نوع موقت نوع دائمي)

ويژگيهای اين نوع ساختار

سازمان با ساخت های جديد

مهمترين ساخت های جديد سازمان ها

 ويژگيهای مشترک سازمانهای جديد

مدير پروژه در سازمانهای امروزی

ويژگيهای اصلی يک پروژه

ساختار سازمانی پروژه ای

مديريت پروژه

شرايط بکارگيری ساختار پروژه ای

محيط پروژه

مديريت زمان پروژه

نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو

ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت

ويژگيهای ساختار وظيفه ای شرکت

ويژگيهای محتوايي

چگونگی فعاليت سيستمهای در شهاب خودرو

نقاط قوت ساختار وظيفه ای شهاب خودرو

نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري

نکته مهم

مزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئينات

فوايد و کاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئينات

طرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انساني

منابع

کارآموزی تجزیه و تحلیل و طراحی ساختارسازمانی شرکت شهاب خودرو
خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط